Medi Logo v2

Ismerkedj meg a meditációval

Meditáció” – Amikor meghalljuk ezt a szót, általában a nyugodt keleti ember bölcsessége jut eszünkbe, valamint az is, hogy de jó lenne elsajátítani itt, a rohanó nyugati kultúránkban azt a fajta életstílust. Pedig valójában a meditáció talán a legtermészetesebb dolog, amelyet ember végezhet.Tudatos lények lévén, képesnek kell lennünk rá, hiszen velünk született tulajdonság.

 A meditáció csupán azt jelenti, hogy elcsendesítjük tudatunkat és befelé figyelünk, hagyjuk feltörni azokat az elnyomott dolgokat, érzéseket, melyek lelkünk mélyén dolgoznak és figyelünk rájuk. Évekkel ezelőtt utunk elvezetett egy tibeti eredetű holisztikus gyógyítási technikához. A módszer elsajátítása pozitív változás és a hasznos tudás mellett intenzív érdeklődést lobbantott fel bennünk a tibeti buddhista tradíciók, illetve ezen térség kultúrája iránt. Miután aztán megismerkedtünk a meditáció különféle gyakorlataival, annak jótékony hatásával, arra a következtetésre jutottunk, hogy itt, Európa szívében éppen olyan hasznos gyakorlat a meditáció, mint az azt előszeretettel gyakorló keleti emberek számára.

 Az oldal ötlete ekkor született meg… A közeljövőben a különféle meditációs technikákról, keleti tanításokról szeretnénk minél több publikus információt megosztani Veled ezért érdemes oldalunkra rendszeresen visszatérned, hiszen az információk köre folyamatosan bővül. Őszintén reméljük, hogy mindezen erőfeszítéseinkkel hozzá tudunk járulni spirituális fejlődésedhez, szellemi épülésedhez. Jelenlegi tartalmainkat a jobb oldali menüpontokban találod meg. Hogy ne maradj le semmilyen értékes információról, csatlakozz hozzánk a facebookon, valamint iratkozz fel hírlevelünkre az oldal jobb oldalán! Kívánjuk, hogy honlapunk tartalma váljon minden lény javára!

"Minden, ami számunkra közvetlenül érzékelhető módon létezik, a relatív igazsággal kapcsolatos. A végső igazságban se a kereső, se a keresés tárgya nem létezik. A végső igazság üres."

H. H. Dalai Láma

meditation (1)

Meditáció

meditáció csupán azt jelenti, hogy elcsendesítjük tudatunkat és befelé figyelünk, hagyjuk feltörni azokat az elnyomott dolgokat, érzéseket, melyek lelkünk mélyén dolgoznak és figyelünk rájuk. Ezáltal megtapasztaljuk önmagunkat, az önismeret útjára lépünk. Ha egy jógit megkérdeznénk, mi is az a meditáció, azt felelné: „minden”.

meditációhoz egészséges testi-, lelkiállapot szükséges, mert a zavaró tényezők eltérítik figyelmünket. Mielőtt hozzáfognánk a meditáció gyakorlásához, érdemes a relaxáció alapjait megtanulnunk; testi, szellemi, lelki szinten megnyugodni, mert ezek után lesz csak képes tudatunk lenyúlni a tudattalanba, hogy rendszerezze tapasztalatainkat. Ez a képesség lehetővé teszi a pozitív tulajdonságaink tovább fejlesztését, kibontakozásunkat, személyiségünk kiteljesítését.

Mivel a meditáció során korábban ismeretlen ajtók nyílnak meg tudatalattinkon, ezért óvatosan kell hozzálátni. Mindenek előtt olyan helyen végezzük, ami méltó a lélek megnyilvánulásához. Töltsük meg illattal a szobát egy-két füstölő segítségével! Már az előkészület is örömmel tölti el lelkünket. Figyeljünk a hőmérsékletre és alaposan szellőztessünk ki, mielőtt elkezdenénk. Akár gyertyákkal is körbe vehetjük magunkat. A cél mindenképp a nyugtalan, csapongó, rágódó elme lecsendesítése, tudatunk megtisztítása. Éljük meg, ami van. A meditációs gyakorlat alatt kényelmesen üljünk, és figyeljük, ahogy a levegő természetes módon ki- és beáramlik az orrunkon. Szólhat közben csendes, relaxációs zene, amely segíthet az ellazulásban, de teljes csöndben is végezhetjük. Folyamatos gyakorlással a nyugodt tudatállapot bármikor elérhető és lassan elérhetővé válik számunkra is a határtalan szeretet, együttérzés és béke állapota. Ez a fajta szeretet minden emberben megvan, nem ismeri a barát-ellenség ellentétpárt. Fokozatosan eltávolodnak jövőbeni szenvedéseink okai, melyeket korábbi, negatív cselekedeteinkkel okoztunk, míg végül megtapasztalhatjuk az „itt és most” határtalan örömét.

karma

Karma

Buddhista szerzetes v2

karma ok és okozat kiegyenlítésének a törvénye. A múlt tettei és mostani életünk, sorsunk között ok-okozati összefüggés van. A karma a kiegyenlítődés törvénye is egyben. Gondoskodik arról, hogy az ember születése után feltétlenül találkozzék ugyanazzal a problématípussal, ameddig azt tetteivel meg nem váltja, ki nem egyenlíti és önmagát alá nem rendeli a kiegyenlítődés törvényének. Minden tett, sőt minden gondolat hallhatatlan és kitörölhetetlen. Minden tett és gondolat csak arra vár, hogy egy ellentétes gondolat vagy tett bekövetkezzék, mert csak így jöhet létre a harmónia az életünkben. A karma törvénye azt követeli az embertől, hogy tetteiért, gondolataiért és sorsáért viselje és vállalja a teljes felelősséget. Sajnos a mai ember ezt nem akarja vagy nem tudja megtenni. Minden rossz gondolattal, tettel magunk ellen vétünk és nem azok ellen akik ellen terveztük. Ha az ember őszinte önmagával -és ez az, ami a legnehezebb számára-, csak akkor jön rá a dolgok értelmére séarra, hogy mi miért történik vele.

A sors megvesztegethetlen és mindenkihez egyformán igazságos. Mindig gondoskodik arról, hogy az ember azt tanulja meg, ami számára fontos (általában azt, amit a legkevésbé akar elfogadni). Egyre több és újabb lehetőséget nyújt, hogy felfogja és kijavítsa az (akár a jelenlegi, akár valamelyik előző életében) elkövetett hibákat. Az emberek többsége azt hangoztatja, hogy a dolgok elvesztették az értelmüket (és ettől szenvednek).Ez csak azért történik, mert így próbálnak szabadulni a felelősség alól. Aki viszont a dolgok értelmét keresi, az először bűnbe ütközik, ha a bűnt elfogadja létező dolognak, akkor megmutatkozik a dolog valódi értelme is.

A sorsunkat nap, mint nap mi magunk írjuk meg. Minden új élet új esély számunkra, a mi előre jutásunk vagy éppen visszaesésünk lehetőségét kínálja. Figyelembe kell venni azonban, hogy mindannyiunknak azt a hálót kell szőnünk, amibe belekeztünk. Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített, az onnan csak akkor szabadul, ha szeretetben lel tudásra. Az újjászületések körláncának is csak a szeretet vethet véget.

Csakrák

A csakra az ind filozófia ezoterikus hagyományai szerint az emberi testben elhelyezkedő pszichikai energia központi magja, amely úgy a hindu tantrizmus, mint a tantrikus buddhizmus alapvető fogalma. Neve a szanszkrit „kerék” szóból származik, de a buddhista jóga forgatagnak, vagy örvénylésnek is fordítja.

A sok ezer esztendős indiai bölcselet alapján az ember lényegesen több, mint kézzelfogható hús-vér-csont testrészek halmaza. Rendelkezik más, szemmel nem látható, kézzel nem tapintható szervekkel is, amelyek szinte fontosabbak a fizikai testnél. Ilyen láthatatlan energiaközpontok a csakrák is, amelyek a gerincoszlop mentén helyezkednek el, a gerinc tövétől a fejtetőig.

Az ősi hindu iratok alapján hét fő csakra létezik, amiket az életerőt (prána) szállító vezeték, csatorna, a szusumna, vagy másképp nádi kapcsol össze. A csakrákon átáramló életerő szabályozza a test összes életfunkcióját.

Test csakrák
reincarnation

Reinkarnáció

LÉLEKVÁNDORLÁS ÉS REINKARNÁCIÓ

Két nagy, keleti világvallásban, a hinduizmusban és a buddhizmusban jelenleg is megtalálható a köznyelvben lélekvándorlásként számon tartott fogalom. Míg a hinduizmus az „átmanban” (lélek) fogalmában hisz, addig a buddhizmus  az „anátman”, mondhatni a „lélek nélküliség”, az „éntelenség” felismerésére helyezi a hangsúlyt. Pusztán tudatfolyamról beszélünk, hiszen az én üres: nincsen állandó, változatlan összetevője, tudati konstrukció, melynek részei vannak, de szubsztanciának, állandó, örökkévaló, változatlan „lényegnek” vagy magnak híján van, üres (sunya, lásd az üresség – sunyata – fogalmát). Lélekvándorlásról a buddhizmusban tehát ebben a kontextusban beszélhetünk. Szerencsésebb szó ilyen értelemben a reinkarnáció, mely „újbóli testet öltést” jelent szó szerinti fordításban.

A buddhista létkerék

A buddhista hagyomány a tudat folyamatos körforgására, újra és újra létesülését az úgynevezett létkeréken (vagyis a létesülés kerekén) szemlélteti, melynek szanszkrit elnevezése Bhavacsakra. Az ábrázolást állítólagosan maga Sákjamuni Buddha,  vázolta fel először. A létkerék a szamszarában (azaz a születés, az élet és a halál forgataga, a „létforgatag”) hánykolódó, megvilágosodatlan lények által benépesített világokat és a létesülés karmikus okait – azon okokat melynek következményeként a tudat adott világba születő lényként létesül újra – egyaránt bemutatja komplex szimbolikája által.

Reinkaráció

A függő keletkezés  tizenkét okát, a  hat világot (pokollények, éhes szellemek -préták, állatok, emberek , félistenek -aszúrák, istenek -dévák) és a három tudati mozgatórugót  ábrázoló kereket Jáma, a halál ura, vagy Kála, az idő ura tartja kezében (három szemű istenség, tan védelmező – dharmapala – buddhaforma, tulajdonképpen egy Mahakála forma).

A kerék külső részén a létesülés tizenkét oka és okozata kerül bemutatásra , gyakorlatilag ezen okokon „gördül a kerék”, az egyes szintek egymásra épülnek és végül a kerék átfordul újra és újra…  A függő keletkezés ezen tizenkét láncszeme a következő: tudatlanság – késztetés – tudatosság – név és forma – érzékszervek – érzékelés –érzés – szomj – ragaszkodás – létesülés – születés – öregedés , betegség és halál – szenvedés – ….  Miután a szenvedést megszüntetjük, a kerékből megszabadulhatunk, rálelhetünk az örök és elpusztíthatatlan boldogságra, melyre mind a hat világ lénye egyformán törekszik, így mondhatni nincsen a lények között érdemi különbség, csupán helyzeti: az emberi létforma ugyanis a buddhizmus tanításai szerint különösen kedvező lehetőség a megvilágosodásra, a szamszárából való megszabadulásra. Ritka érdem embernek születni, ritkán élhetünk-e lehetőséggel.

A kerék középső részén a már említett hat létbirodalom foglal helyet. Az istenek birodalma mindig a kerék tetejénél, a pokol pedig az alsó részén található. Egyes ábrázolásoknál a kerékben csupán öt birodalom foglal helyet, itt a dévák (istenek és az aszúrák (félistenek) birodalma egy. Minden létformának vannak fő tulajdonságai, melyek az adott birodalomban élő lényeket különösen jellemzik. Az isteneket a gőg, a büszkeség, a félisteneket a versengés, irigység és az állandó szórakozási kedv, az embereket a vágy és a szenvedély, az állatokat az elutasítás és az előítéletesség, az éhes szellemeket (prétákat) a birtoklási kényszer és szegénység, a pokol lakóit pedig a gyűlölet és az agresszió jellemzi. Mindezen tulajdonságok rávilágítanak egyben azokra a tökéletességekre (paramiták) melyeket azok ellenében lehet szert tenni, így az isteni büszkeséget át kell lehet alakítani nagylelkűséggé, a félistenek versengését és irigységét etikává, az emberi vágyon való felülkerekedés türelmet hoz, az állati létbirodalomhoz tartozó paramita az ügyesség, az éhes szellemeknek szert kell tenniük a lemondás erényére, a pokol gyűlöletének ellében pedig bölcsességet kell kialakítani.

A létkerék magját három állatforma által jelképezett, „három méreg” mely a lényeket a birodalmakban tartja. Ezek a disznó, a kígyó és a kakas, melyek sorrendben a nem-tudás, a harag/gyűlölet és a vágy (mohóság) mérgeinek megtestesítői. A középpont körül egy sötét és egy világos félkörre osztott rész a lények isteni világ felé történő mozgását, a másik pedig a pokol felé történő haladásukat jelképezi.

Az újjászületés mindegyik világban lehetséges és csak tetteinken múlik, melyik születésben lesz osztályrészünk, mintahogy az is, hogy üdvös cselekedeteink által képesek vagyunk e megszabadulni a szamszarából, hátrahagyva mindennemű szenvedést.

BOLDOGSÁGOT MINDEN LÉNYNEK!

Kérdésed támadt?

tanfolyamaink

Tanfolyamaink

Amikor valaki a saját problémái megoldására alternatív módszereket, belső gyakorlatokat keres, akkor hasznára válhat egy olyan információs oldal, könyv vagy tanfolyam, amely ismerteti vele a minden különösebb előképzettség, előfeltétel, beavatás nélkül gyakorolható meditációs módszereket. 

 • Mit tartalmazhat egy ilyen könyv, vagy világhálós oldal, és mennyire tudja azt egy kezdő felmérni, hogy hiteles forrásból származik-e?
 • Vagy, amikor kipróbálja, miért nem működik? 
 • Egyáltalán, honnan tudja, hogy mennyi erőt és energiát kell belefektetni ahhoz, hogy működjön? 
 • Mi a szerepe a keresésnek, a tanulásnak a befelé fordulás folyamatában? 
 • Hogyan támogatja a buddhista tanítás a keresés és a tanulás folyamatát. 
 • Amennyiben a hagyomány szerint a Három Drágakő a Buddha, a Dharma, a Szangha a létforgatagban elérhető legértékesebb három dolog, akkor hogyan tudott Buddha tanítása, a Dharma éppen megmaradni a szamszárában, ahol minden állandótlan? 
monk
 • Van-e valami önjavító, hibakereső és regeneráló módszer a buddhista hagyományokban? 
 • Meddig lehet buddhista meditációt egyedül gyakorolni, mikortól elengedhetetlen, hogy a gyakorló egy buddhista közösség tagja legyen? 
 • Hogyan lehet, mivel lesz egy ilyen közösség tagja? 
 • Milyen előnyökkel jár ez a meditáció szempontjából? 
 • Mekkora hátrány, ha nem kapcsolódik a próbálkozó ilyen közösséghez, csoporthoz?
Tanfolyamainkon ezekre a kérdésekre keressük közösen a választ a résztvevőkkel.
alapgyakorlatok

Alapgyakorlatok

Alapvető technikák, alapgyakorlatok a buddhizmusban:
Általában kétféle módon értik félre a buddhizmus gyakorlati megvalósítását, a gyakorlást a buddhizmusban. Vagy egy másik vallással keverik össze, vagy elbagatellizálják a vallásosnak tekinthető megközelítést.

Ezt a legjobban azon mérhetjük le, amit főleg a tibeti tanítók hangsúlyoznak nagyon: mitől számít egy ember buddhistának, buddhista gyakorlónak. Az egyik irányba félreértő ehhez olyan szertartásokat társít, mint a keresztelő a kereszténységben, vagy a szent fonál felkötése a hinduizmusban. A másik irányból közelítő meg azt gondolja, hogy attól, hogy ő buddhistának tartja magát, már az is lesz. 

A hagyomány szerint akkor lesz valaki buddhista, ha a három drágakövet, Buddhát, Dharmát és a Szanghát elfogadja menedékül. Ez látszólag hit kérdése. A gyakorlatban elég, ha fogalmunk van arról, ki a Megvilágosodott, ki a Buddha, mit tanított, és valamilyen formában találkoznunk kell a gyakorlásukkal, az ő tanítását őrző és továbbadó közösséggel. Az elfogadás annyit tesz, hogy értékrendünkben ezek kerülnek az előtérbe, mivel azt mondják, azért nevezik drágaköveknek ezeket a „jelenségeket”, mert a létforgatag állandóan változó világában ezek a legértékesebb dolgok. 

meditációs alapgyakorlat

Ezt később majd folyamatosan tesztelhetjük a próbálkozásaink során, hogy még mindig így van-e, illetve mennyivel látjuk a kérdést árnyaltabban. Ez esetben hit helyett inkább egy megelőlegezett bizalomról, egy később megerősített információról van szó.

Buddhista iskolák

Buddhista iskolák
mail

Kapcsolat

Vedd fel a kapcsolatot velünk, írd meg véleményed vagy kérj tanácsot tőlünk.

chakra1

Gyökér csakra vagy múládhára csakra

Jelentése: alap, forrás, gyökér az életfa gyökere
Jellemzői: a tudattalan, a korábbi életek karmái, az állati és az emberi tudat közötti határ, a kundalini székhelye
Állatképe: a hétormányú elefánt (bölcsesség, bőség, jelképezi)
Színe: tűzpiros

chakra2

Kereszt- vagy erőközponti csakra vagy szvádhisthána csakra

Jelentése: a fejlődés második szintje: az önmagán alapuló Jellemzői: a közvetlen összeköttetés a tudatalattival, érzelemuraltság, alacsony szintű tudat (vágyak, szenvedések, kontrollhiány), a tudás fejlesztése, szenvedély, harag, gyűlölet, féltékenység, büszkeség, kegyetlenség, gőg, kétely, lustaság. Állatképe: a krokodil (mozdulatlanság, veszély, a karmák jelképe) Színe: narancssárga

chakra3

Köldök csakra vagy manipúra csakra

Jelentése: "ékes város", "tiszta drágakő" Jellemzői: a tattva-erők kozmikus be-és kilépési helye, a prána és az apana metszéspontja, találkozása, együttes felfelé irányítása, prána elosztó, tisztaság, biztonság, öntudat, boldogság Állatképe: a kos (erős vitalitás, aktivitás, tüzesség) Színe: sárga, egészen az aranysárga árnyalatig

chakra4

Szív csakra vagy anáhata csakra

Jelentése: végtelen, határtalan Jellemzői: ez az utolsó "durva" srtuktúrájú erőközpont, átmenetet képez az anyag világból a szellemi szubtilitásba, a természet uralása, illetve azon való felemelkedés, az emberi isteni voltának ráébredése, a tapasztalatok, a megvalósítások központja. Megbocsátás, részvét, megértés, elfogadás, egyetemes szeretet. Állatképe: az antilop (éberség, figyelem, megszabadulás) Színe: főképpen zöld, de néha rózsaszín

chakra5

Torok csakra vagy visuddha csakra

Jelentése: méregtelen, kitaszító Jellemzői: méregtelenítés, tisztítás, érzések, érzelmek ellenőrzése, szellemi gondolatok, szavak tisztítása, a szellemi lét tisztasága, a test meghódítása,türelem, világosság, az érzelmek kifejezése, ellenőrzőképesség Állatképe: a hat agyarú fehér elefánt (tisztaság bölcsesség) Színe: világoskék, ezüstöskék, zöldeskék

csakra

Harmadikszem csakra vagy ádnyá csakra

Jelentése: parancs, Guru csakrának is nevezik Jellemzői: Ebben a csakrában a karmahatások megszűnnek, véget érnek, kapcsolat és emberi és isteni tudat- és létformák között, az inda-pnpala-szusamuna kereszteződési pontja, a harmadik szem helye (belső látás), bipolaritás (Hold-Nap jelleg), egység, üresség, (sunya, sunjata), tudatosság (chitta), öröm-boldogság-gyönyör (ananda), megkülönböztető képesség (vivéka), intuíció-inspiráció, magas szellemiség. Állatképe: nincs Színe: indigókék vagy ibolyakék

Csakra

Korona csakra vagy szahaszrára csakra

Jelentése: ezer, végtelen Jellemzői: az igazi önvaló székhelye, az önmegvalósítás beteljesedése, az Isten-Tudat megvalósulása, a totális felismerés és megszabadulás, egység, béke, egyetemes szeretet. Csupán az ember, a legfeljetebb lény rendelkezik e kapuval, amely az istenséghez, a legmagasabbhoz vezet, azaz csak az ember képes egyesülni vele. Állatképe: nincs Színe: ibolya, fehér, de aranyszínű is lehet